Lezende titus

poem by S. Vestdijk, rerecorded on occasion of the reopening of Het Rijksmuseum, Amsterdam.
more poems in Dutch set to music at 3eilanden

Ik had hem alle woorden leren lezen
En zware boeken leren openslaan.
Mijn kleuren droeg hij kleurloos in zijn wezen.
Hij was te bleek. Zo ging hij hiervandaan.

Altijd goedhartig, is, waar wij nog vrezen,
Hij, hemeling, met onze vrees begaan.
Hij zou wel onze voorspraak willen wezen
Bij eng’len die ons mensen gadeslaan.

Dus leest hij boeken, steeds nog, en zijn ogen
Zijn groot van zorgelijkheid om wat hij las
Over de zielen die naar hun vermogen
En hun tekorten worden afgewogen.
Over zijn vaders zondenboek gebogen
Is hij zo bleek als toen hij hier nog was.

copyright http://www.svestdijk.nl
used with kind permission.

I taught him how to read all the words
And how to open heavy books.
My colors he wore colorless in its essence.
He was too pale. So he went away from here.

Always kind, is where we still fear,
He heavenly creature, committed to our fears.
He would be our advocate
with angels, that watch us people.

So he reads books, still, and his eyes
are wide with concern for what he read
About the souls to their ability
Their deficits, are weighed.
Over his father’s sin book bowed,
He is as pale as when he was still here.

Advertisements

About oorlab

musician, recording, studio, improvisation
This entry was posted in music, soundcloud and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s